Swivel Coupler

The Global Truss Swivel Coupler 35KG/75KG/100KG/250KG/500KG

Clear

Description

Swivel Coupler Small

Swivel Coupler Small 48-51/30/100KG

Item # 5032-2
Compatibility: 48-51 mm
Width: 30 mm
Tensile load: 100 kg
TÜV Certified

Half Coupler Small 48-51/30/100KG

Item # 5032-2B
Compatibility: 48-51 mm
Width: 30 mm
Tensile load: 100 kg
TÜV Certified

Swivel Coupler Small 32-35/30/75kg

Item # 5038-1
Compatibility: 32-35 mm
Width: 30 mm
Tensile load: 75 kg
TÜV Certified

Swivel Coupler Small 32-35/30/75kg

Item # 5038-1B
Compatibility: 32-35 mm
Width: 30 mm
Tensile load: 75 kg
TÜV Certified

Swivel Coupler Slim

Swivel Coupler Slim 48-51/30/250kg

Item # 5025
Compatibility: 48-51 mm
Width: 30 mm
Tensile load: 250 kg
TÜV Certified

Swivel Coupler Slim 48-51/30/250kg

Item # 5025-B
Compatibility: 48-51 mm
Width: 30 mm
Tensile load: 250 kg
TÜV Certified

Swivel Coupler 

Swivel Coupler 48-51/50/500kg

Item # 8231
Compatibility: 48-51 mm
Width: 50 mm
Tensile load: 500 kg
TÜV Certified

Swivel Coupler 48-51/50/500kg

Item # 8231-B
Compatibility: 48-51 mm
Width: 50 mm
Tensile load: 500 kg
TÜV Certified

Swivel Coupler 50-60/50/500kg

Item # 8232
Compatibility: 60 mm
Width: 50 mm
Tensile load: 500 kg

Half Coupler Fixable

Swivel Coupler Fixable 48-51/50/500kg

Item # 8231-90
Compatibility: 48-51 mm
Width: 50 mm
Tensile load: 500 kg

Swivel Coupler Fixable 48-51/50/500kg

Item # 8231-90B
Compatibility: 48-51 mm
Width: 50 mm
Tensile load: 500 kg